İşitme kaybı; çok hafif dereceden, çok ileri dereceye kadar farklılık gösteren işitmedeki yetersizliktir.

Kulağın ses duyma kabiliyetini tamamen veya kısmen kaybetme durumuna işitme kaybı denir.

Kulağın fonksiyonlarının bozulması sonucu duymada oluşan yetersizliktir.