İletişim geçmişten günümüze kadar bütün insanlık için ayrı bir yere sahip olmakla beraber, günlük yaşamın da vazgeçilmezi olmuştur. Tüm yaş gruplarında görülen iletişimin sağlanamamasına neden olan en sık karşılaşılan faktörlerden biri de işitme kayıplarıdır. Dış kulaktan, işitsel kortekse kadar uzanan yol üzerinde bölümlerden kaynaklanan işitsel duyum yeteneğinin kısmi veya tamamının sınırlanması olarak kabul edilir. İşitme kayıplarında konuşmaların anlaşılmaması ve ayırt edilmemesi gözlemlenirken başlangıcı ve teşhis edilme yaşı, tipi, derecesi gerekli müdahaleler için önemlidir. 3 tip işitme kaybı söz konusudur.


1.İletim tipi İ.K: Dış kulakta meydana gelen rahatsızlıklar
2.Sinirsel İ.K: İç kulak ve santrol sistemindeki rahatsızlıklar
3.Sensörinaral mix tip İ.K: Dış ve iç kulakta meydana gelen rahatsızlıklardır.

İşitme kayıplarının ortadan kaldırtmaya veya olumsuz etkisini azaltmaya yönelik medikal-cerrahi sonuç vermediği durumlarda işitme cihazları kullanılır. İşitme cihazları belli bir işleyişe ve mekanizmaya sahip olmakla birlikte farklı yaş gruplarına hitap etmesi farklı modellerin bulunması günümüzde önemli bir yere sahip olmasını sağlamıştır.