KULAK ÇINLAMASININ SINIFLANDIRILMASI

Klinikte yaygın kullanımı açısından kulak çınlaması, sübjektif kulak çınlaması, objektif kulak çınlaması ve işitsel halüsinasyonlar olarak sınıflandırılabilmektedir.  

Objektif kulak çınlaması

Bireyin kemik iletimi ile orta kulak veya kokleasına iletilen seslerin algılanması ve kişiyi rahatsız eden seslerin dışardan bir başkası tarafından duyulması olarak ifade edilen objektif kulak çınlaması damarsal ve doğumsal nedenlerle temporamandibüler eklem hastalıkları sebep olabilmektedir. Bu arada objektif kulak çınlaması olan bireyin kulak çınlaması şikâyetleri yatar pozisyona geçince azalır veya ortadan kaybolur.

Günümüzde kulakçınlaması çalışmalarında objektif kulak çınlamasından ziyade sübjektif kulak çınlaması üzerinde araştırmalar yapılmaktadır.

Sübjektif kulak çınlaması

En sık görülen sübjektif kulak çınlamasında kişinin duyduğu sesler dışardan bir başkası tarafından duyulmaz.

İşitsel halüsinasyonlar

Kulak çınlaması sınıflandırılmasında en az sıklıkla görülen çeşitli ilaç kullanımına bağlı ve şizofreni gibi psikiyatrik bozukluklara bağlı olarak ortaya çıkan işitsel halüsinasyonlardır. Kişinin duyduğu kulak çınlaması sesleri müzik sesi gibi anlamlı seslerden oluşmaktadır.

Sübjektif kulak çınlaması ve işitsel halüsinasyonların oluşturdukları kulak çınlamasının yalnızca hasta tarafından işitiliyor olması kulak çınlamasını incelemedeki en büyük zorluktur.

Odyolog Seda BAŞKURT